Compatibility Charts

COMPATIBILITY CHARTS

Camera Resolution 11-20mm T2.9 25-75mm T2.9 50-135mm MKI/MKII 16-28mm MKI/MKII 100mm Macro Vista 18mm Vista 25mm Vista 35mm Vista 50mm Vista 85mm Vista 105mm Vista 135mm
RED Monstro / V Raptor 8K NO NO NO YES NO YES YES YES YES YES YES YES
RED Monstro / V Raptor 6K NO YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES
RED Helium 8K YES* (13mm-20mm) YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES
RED Helium 6K YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES
RED Gemini 5K 1.7:1 YES* (15mm-20mm) YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES
RED Gemini 4K YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES
RED Komodo 6K YES* (12mm-20mm) YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES
RED Komodo 4K YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES
RED Dragon 6K 6K YES* (15-20mm) YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES
RED Dragon 6K 4K YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES
Blackmagic Design URSA Mini Pro 4.6K (G2) 4.6K FF YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES
Blackmagic Design URSA Pro 12K 12K YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES
Blackmagic Design Pocket Cinema 6K 6K YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES
Blackmagic Design Pocket Cinema 4K 4K YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES
Blackmagic Design Studio/Micro Studio 4K 4K YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES
Canon C100/C100 MKII 4K YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES
Canon C200/C200 MKII 4K YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES
Canon C300/C300 MKII 4K YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES
Canon C500 4K YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES
Canon C500 MKII 5.9K NO NO NO YES YES YES YES YES YES YES YES YES
Canon C500 MKII 4K 17:9/UHD YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES
Canon C700 4K YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES
Canon C700 MKII 5.9K NO NO NO YES YES YES YES YES YES YES YES YES
Canon C700 MKII 4K UHD YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES
Canon 1DX MKIII 5.5K RAW YES* (16-20mm) NO NO YES YES YES YES YES YES YES YES YES
Canon 1DX MKIII 4K UHD YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES
Canon EOS R5 8K UHD YES* (16-20mm) NO NO YES YES YES YES YES YES YES YES YES
Canon EOS R5 4K UHD YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES
Canon C70 4K/4K UHD YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES
Panasonic EVA1 5.7K RAW YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES
Panasonic Varicam LT 4K YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES
Panasonic Varicam 35 4K FF YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES
Panasonic GH4 4K DCI YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES
Panasonic GH5s 4K DCI YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES
Panasonic S1H 6K 3:2 YES* (17-20mm) NO NO YES YES YES YES YES YES YES YES YES
Panasonic S1H 4K DCI/UHD YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES
ARRI Alexa Plus/Studio/M 2.8K YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES
ARRI Alexa XT/XR/SXT 3.4K Open Gate YES* (13-20mm) YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES
ARRI Alexa Mini 4K UHD 16:9 YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES
ARRI Amira 4K UHD YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES
ARRI Alexa LF/Mini LF 4K UHD 16:9 YES* (16-20mm) YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES
ARRI Alexa65 6.5K NO NO NO NO NO NO NO YES YES YES YES YES
ARRI Alexa65 5K NO NO NO YES NO YES YES YES YES YES YES YES
Sony FS7/FS7MKII 4K UHD 16:9 YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES
Sony FS700 2K YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES
Sony FX9 FF 6K 16:9 YES* (16-20mm) NO NO YES YES YES YES YES YES YES YES YES
Sony FX9 4K UHD 16:9 YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES
Sony A7RIII 4K UHD 16:9 YES* (15-20mm) YES* (35-75mm) YES* (75-135mm) YES YES YES YES YES YES YES YES YES
Sony F55 4K UHD 16:9 YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES
Sony Venice FF 6K 3:2 YES* (16-20mm) YES* (35-75mm) YES* (75-135mm) YES YES YES YES YES YES YES YES YES
Venice 4K 17:9 YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES
Z-Cam E2 C4K YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES
Z-Cam E2-S6 6K Open Gate YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES
Z-Cam E2-F6 6K Open Gate YES* (16-20mm) YES* (35-75mm) YES* (75-135mm) YES YES YES YES YES YES YES YES YES
Z-Cam E2-F6 4K DCI YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES
Z-Cam E2-F8 6K Open Gate YES* (16-20mm) YES* (35-75mm) YES* (75-135mm) YES YES YES YES YES YES YES YES YES
Z-Cam E2-F8 4K DCI YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES
Fuji XT-2 4K UHD 16:9 YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES
Fuji XT-3 4K DCI 17:9 30p YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES
Fuji XT-4 4K DCI 17:9 30p YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES
Fuji GFX100 4K DCI 3:2 NO NO NO NO NO NO YES YES YES YES YES YES
Fuji GFX100 4K UHD NO NO NO YES NO YES YES YES YES YES YES YES
Phantom Flex4K 4K YES* (13mm-20mm) YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES
Panavision DXL2 8K NO NO YES NO YES YES YES YES YES YES YES
Panavision DXL2 6K NO YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES